Posted inTop Stories

जुनी पेन्शन लागू न करता नवीन पेन्शन योजनेतच होणार बदल ! आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या ‘इतकी’ टक्के पेन्शन

Old Pension Scheme : महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरात ओल्ड पेन्शन स्कीम अर्थातच जुनी पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झाली पाहिजे अशी मागणी आहे. 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ओल्ड पेन्शन स्कीम म्हणजेच ओ पी एस योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू झाली आहे. मात्र या योजनेत पेन्शनची कोणतीच सुरक्षितता नाही. या नवीन […]